Vinster för alla parter

Konceptet Arbetsplatsambassadör ger vinster för alla parter – från den arbetssökande individen till samhället i stort!

Arbetsmarknadsenheten

Får verktyg för att upprätthålla ett stort nätverk bestående av arbetsplatser som vill ta ett större socialt ansvar. Deltagarna möts av en ambassadör som introducerar och följer deltagarna. Genom ett öppet förhållningssätt och strukturerad uppföljning i form av 3-partssamtal skapas engagemang för utveckling mot arbete. Arbetsmarknadsenheten får en bank med arbetsträningsplatser som är mer förstående och kan ta emot praktikanter snabbare.

HR-avdelningen

Verksamheten får konkreta verktyg och blir bättre rustade för att skapa välmående arbetsplatser vilket leder till att anställda mår bättre, gör ett bättre arbete, blir mer lönsamma. Minskade kostnader för rehab- åtgärder, sjukskrivningar och vikariekostnader. Sjukskrivna kan arbetsträna på en annan arbetsplats än den egna.

Företaget/kommunala enheter

Arbetsplatsen får en ”inre” resurs, en medarbetare som kan mer om psykosociala frågor och kan vara ett bollplank i verksamheten. Arbetsplatsen får också en konkurrensfördel genom möjligheten att marknadsföra sitt aktiva sociala ansvar genom att ta emot människor för praktik och arbetsträning. CSR! ISO 26000!

Arbetsplatsambassadören

Får fördjupade kunskaper inom det psykosociala området, en personlig utveckling och ett utökat kontaktnät med andra ambassadörer på andra arbetsplatser. Känner sig tryggare i rollen som handledare för praktikanter.

Den arbetssökande

Får ett ”kvitto” på sina kunskaper och förmågor, en referens. Ingår i ett socialt sammanhang och ökar sina kunskaper och sociala kompetens vilket medför både bättre självkänsla och välmående. Ett utökat kontaktnät ökar chanserna att få arbete snabbare.  Vi bryter det sociala arvet.

Den sjukskrivne

Får möjlighet att prova sin arbetsförmåga på en annan arbetsplats en den egna.

Samhället

Färre människor som blir socialt utslagna. Minskade bidragsutbetalningar och sjukvårdskostnader, mer skatt. Fler välmående arbetsplatser.