Arbete och integration

Arbete & Integration

erbjuder olika typer av arbetsmarknadsprogram, praktisk arbetsträning på Uppdragstjänst samt extra stöttning för arbetssökande genom chefer i det privata näringslivet som deltar i Mentorsnätverket i Kävlinge och Lomma. En annan huvuduppgift för oss är att arbeta med flyktingmottagning och integration av nyanlända i samverkan med Arbetsförmedlingen. Även det Kommunala Aktivitetsansvaret för unga mellan 16-20 år, som varken studerar eller arbetar, ligger här.

Utbildning

i form av vuxenutbildning (Komvux), introduktionsprogram, särskola för vuxna och SFI. Arbete & Integration samverkar med utbildningsenheten när det gäller ämnet Arbetsmarknadskunskap för våra introduktionselever (IM) samt Ungt Företagande.

Studie- och yrkesvägledning

för alla olika målgrupper. Alla Lärcentrums deltagare/elever är på väg mot nya mål och är i stort behov av denna kompetens och service. Kommunens medborgare är frekventa besökare.

Alla anställda på Kävlinge Lärcentrum tror på ett professionellt och personligt bemötande och på ett ömsesidigt ansvarstagande.

Vår devis är: ”Från oss går du stärkt att möta framtiden”