Mentorsnätverket i Kävlinge

Ett 15-tal mentorer i Kävlinge är redan med i vårt nätverk – men vi behöver alltid fler chefer/arbetsledare i det privata näringslivet som kan vara ett stöd för människor i utanförskap på deras väg mot arbete eller utbildning!

Vi ser ett behov av att ge arbetssökande personer i olika åldrar, studerande på Komvux, nyanlända och ungdomar som varken går i skolan eller arbetar en både förstärkt och fördjupad kunskap om arbetslivets villkor samt ett rikare kontaktnät. Det sistnämnda är särskilt viktigt då minst 70% av alla anställningar sker genom kontakter och vår målgrupp har brist på sådana.

Vilka rättigheter och skyldigheter har man som arbetstagare och hur bedömer chefer de sökande under rekryteringsprocessen och framför allt i det dagliga arbetet? Hur får man anställning när man har få arbetsrelaterade och personliga kontakter samtidigt som vi vet att 70% av alla arbeten tillsätts genom kontakter?

Dagens chefer måste också hantera skilda attityder och värderingar – vad som är viktigt i arbetet och i mötet med kollegor är annorlunda för en 60-åring jämfört med en 20-åring. Vi söker dig som vill dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter och kanske av ditt kontaktnät.