Uppdragstjänst

Uppdragstjänst är en praktiskt inriktad verksamhet som finansieras av Kävlinge kommun. Vi erbjuder dig som är inskriven hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och/eller kommunen en möjlighet att, i din egen takt, ta dig vidare mot arbete eller utbildning. Du måste dock vara bosatt i Kävlinge kommun och uppbära ekonomiskt bistånd, helt eller delvis. Genom oss får du möjlighet att prova din förmåga, kapacitet och kompetens och förbereda dig både fysiskt och mentalt.

Genom oss får du möjlighet att prova din förmåga, kapacitet och kompetens och förbereda dig både fysiskt och mentalt – tillsammans med ett härligt gäng!

Personlig utveckling

Baserat på just din bakgrund och nuvarande situation tar vi tillsammans fram en aktivitetsplan för dig. Du får coachning, både individuellt och i grupp. Det kan handla om dig själv, hur du genom ökad medvetenhet och självkännedom kan lyfta fram din egen kraft och målmedvetenhet – vad du vill med ditt liv. Det kan också handla om hur du kan inhämta den kunskap du eventuellt behöver för att komma tillbaka ut i arbetslivet.

Riktiga arbetsuppgifter

Uppdragstjänst åtar sig att utföra olika typer av tjänster åt kommunala verksamheter och ideella föreningar belägna i Kävlinge kommun. Uppdragen spänner över trädgårdsarbete, bil- och materialvård, renovering av möbler/utrustning, snickeri, målning, flyttning/transporter eller administration såsom registrering av enkätsvar, etikettering och utskick.

Du kommer att känna dig behövd. Du ges alla möjligheter att samarbeta och kommunicera med samt lära av andra människor genom de arbetsuppgifter du utför med stöd av våra praktiska handledare och dina kollegor i gruppen.

När du känner dig mogen kommer du att erbjudas extern praktik. I vår databas huserar många intressanta företag i många olika branscher. Vi har utbildat cirka 130 Arbetsplatsambassadörer på cirka 90 privata och kommunala arbetsplatser, som handledare och stöd för dig under praktiktiden. Vi har dessutom personliga rela­tioner och samarbete med minst 300 andra företag i regionen.

Du får ett intyg som beskriver vilka arbetsuppgifter du har utfört, både internt hos oss och på externa praktikplatser. Detta gör gott för ditt CV!

Kontaktnät

Genom de uppdrag och den praktik du genomför får du många nya och goda referenser att använda i ditt arbetssökande. Du kan också få tillgång till en mentor, dvs en chef i privat näringsliv med ett stort kontaktnät, som kan vara din kompletterande coach på vägen mot arbete eller utbildning. Minst 70% av alla jobb tillsätts genom kontakter…

Har vi väckt din nyfikenhet?

Prata med din handläggare för att anmäla ditt intresse för att arbetsträna hos Uppdragstjänst. Har du frågor är du välkommen att kontakta:

Carina Sandelin, 0709-73 90 20, carina.sandelin@kavlinge.se
Goran Hecimovic, 0709-73 96 46, goran.hecimovic@kavlinge.se
Pär Lindkvist, 0709-73 91 79, par.lindkvist@kavlinge.se

BroschyrPDFÖppna dokumentet med ReadSpeaker docReader för utskrift.

Besök oss gärna på facebook.com/uppdragstjanstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster