14.6 Kontrakt gällande användande av konceptet – mall