2.1 Körschema för genomförande av hela utbildningen