Goda samarbeten

Samarbete är allt – och vi börjar i vårt eget hägn!

Inom Sektor Arbetsliv & Fritid samarbetar vi kontinuerligt över de egna verksamhetsgränserna. Som exempel kan nämnas att anställda inom Arbete & Integration är coacher åt unga UF-företagare och lärare i ämnet Arbetsmarknadskunskap. Lärarna tar å sin sida initiativ till att erbjuda sina elever att få en chef i privat näringsliv som mentor och deltar i uppföljningsmöten med dessa.

Konceptet Arbetsplatsambassadör

Kävlinge Lärcentrum har en lång tradition av samarbete med det privata näringslivet och de egna kommunala enheterna. Förutom samarbete kring praktik-/arbetsträningsplatser och löneanställningar så har företagare samarbetat med oss kring utbildningsinsatser i Företagarringen i Kävlinge under flera år.  Viktiga samarbetsparter är naturligtvis också Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Med start 2016 har Samordningsförbundet Hallandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, med kommunerna Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Hylte, Halmstad och Laholm, satsat mycket stort på konceptet Arbetsplatsambassadör. Förutom att förbundet har bekostat utbildning av 20 certifierade utbildare i de sex kommunerna så erbjuder man också finansiering av nio utbildningsomgångar per år under 2016 respektive 2017.

I våra många olika ESF-projekt (PO1 och PO2) har vi över åren framför allt samarbetat med Karlshamns, Bjuvs, Lunds och Trelleborgs kommuner samt Landskrona stad. Samtliga arbetar aktivt med konceptet Arbetsplatsambassadör.

Ytterligare ett drygt 50-tal kommuner har satsat på att utbilda minst 2 certifierade utbildare.

2019 såg ett Blekingskt projekt dagens ljus – Arbetsplatsambassadör Blekinge – ett samarbete mellan 5 kommuner och Arbetsförmedlingen – som riktar sig helt till privata företag som vill få en anställd utbildad som stöd till människor i utanförskap under praktik/arbetsträning. Ambassadören fungerar också som en intern resurs när det gäller arbetsmiljö och hälsa.

Mentorsnätverket i Kävlinge & Lomma

Kävlinge och Lomma kommuner, som är geografiska grannar, samarbetar i detta projektöppnas i nytt fönster som fram till november 2017 finansierades av Finsam Kävlinge-Lomma och därefter implementerades. Trettio chefer i framför allt privat näringsliv är mentorer åt långtidsarbetslösa/-sjukskrivna personer i olika åldrar, nyanlända flyktingar liksom elever på Komvux.

Samordningsförbundet Finsam Kävlinge Lomma

Vi har sedan över 10 år ett mycket fruktbart samarbete med vårt lokala samordningsförbund som har finansierat ett flertal lyckosamma projekt vars metoder naturligt implementeras i vår ordinarie verksamhet. De mest aktuella projekten är:

Ungdomssupporten

Ungdomssupporten är ett FINSAM-projekt som startade 1 februari 2021 och pågår till 31 december 2022. Syftet med projektet är att underlätta arbetslösa ungdomars väg till arbete eller studier. Målgruppen är unga i åldern 16–29 som saknar sysselsättning. I projektet arbetar en projektledare och en ungdomscoach.

Ungdomssupporten har ett tätt samarbete med företagsföreningarna Handelsplats Center Syd och Kävlinge Furulund Samverkan vilket ger värdefulla företagskontakter och bra möjligheter för deltagarna att komma ut i arbetslivet.

Arbetsmarknadsprogram för nyanlända

Arbetsmarknadsprogram för Nyanlända är ett FINSAM projekt som riktar sig till personer i Kävlinge kommun som befinner sig i, eller nyligen har avslutat etableringsprogrammet, och bedöms behöva stöd att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

Med ett individcentrerat arbetssätt skapas arbetsförberedande insatser i grupper och enskilt, teoretiskt och praktiskt utifrån de behov som kartläggs. Genom insatserna ska deltagarna ges ökat självförtroende och möjligheter till stegförflyttningar för att närma sig arbete och eller studier. Ett digitalt arbetsmarknadsprogram översatt på flera språk har skapats för att rusta deltagarna med förberedande eller kompletterande kunskaper om arbetsmarknaden och aktuella studiemöjligheter.

I nära kontakt med arbetsgivare matchas deltagarna till språkpraktik, praktik inför arbete och aktuella arbetstillfällen.