Goda samarbeten

Samarbete är allt – och vi börjar i vårt eget hägn!

Inom Sektor Arbetsliv & Fritid samarbetar vi kontinuerligt över de egna verksamhetsgränserna. Som exempel kan nämnas att anställda inom Arbete & Integration är coacher åt unga UF-företagare och lärare i ämnet Arbetsmarknadskunskap, tillsammans med lärarna. Lärarna tar å sin sida initiativ till att erbjuda sina elever att få en chef i privat näringsliv som mentor och deltar i uppföljningsmöten med dessa.

Konceptet Arbetsplatsambassadör

Kävlinge Lärcentrum har en lång tradition av samarbete med det privata näringslivet och de egna kommunala enheterna. Förutom samarbete kring praktik-/arbetsträningsplatser och löneanställningar så har företagare samarbetat med oss kring utbildningsinsatser i Företagarringen i Kävlinge under flera år.  Viktiga samarbetsparter är naturligtvis också Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Med start 2016 har Samordningsförbundet Hallandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, med kommunerna Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Hylte, Halmstad och Laholm, satsat mycket stort på konceptet Arbetsplatsambassadör. Förutom att förbundet har bekostat utbildning av 20 certifierade utbildare i de sex kommunerna så erbjuder man också finansiering av nio utbildningsomgångar per år under 2016 respektive 2017.

I våra många olika ESF-projekt (PO1 och PO2) har vi över åren framför allt samarbetat med Karlshamns, Bjuvs, Lunds och Trelleborgs kommuner samt Landskrona stad. Samtliga arbetar aktivt med konceptet Arbetsplatsambassadör.

Ytterligare ett drygt 50-tal kommuner har satsat på att utbilda minst 2 certifierade utbildare.

2019 såg ett Blekingskt projekt dagens ljus – Arbetsplatsambassadör Blekinge – ett samarbete mellan 5 kommuner och Arbetsförmedlingen – som riktar sig helt till privata företag som vill få en anställd utbildad som stöd till människor i utanförskap under praktik/arbetsträning. Ambassadören fungerar också som en intern resurs när det gäller arbetsmiljö och hälsa.

Mentorsnätverket i Kävlinge & Lomma

Kävlinge och Lomma kommuner, som är geografiska grannar, samarbetar i detta projektöppnas i nytt fönster som fram till november 2017 finansierades av Finsam Kävlinge-Lomma och därefter implementerades. Trettio chefer i framför allt privat näringsliv är mentorer åt långtidsarbetslösa/-sjukskrivna personer i olika åldrar, nyanlända flyktingar liksom elever på Komvux.

Samordningsförbundet Finsam Kävlinge Lomma

Vi har ett mycket fruktbart samarbete med vårt lokala samordningsförbund som har finansierat den praktiska arbetsträningsverksamheten Uppdragstjänstöppnas i nytt fönster under hela projekttiden. Uppdragstjänst är nu implementerat i ordinarie verksamhet på Kävlinge Lärcentrum och fyller snart 8 år.

Även Mentorsnätverket i Kävlinge & Lomma finansierades av Finsam Kävlinge Lommalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster fram till november 2017 då även denna verksamhet blev en naturlig del i vårt ordinarie utbud av arbetslivsinriktade aktiviteter.

Ungdomslots

Projektet ”Ungdomslots – en inkluderingsaktivitet” syftar till att förhindra att ungdomar hamnar i utanförskap. En misslyckad etablering i samhället drabbar inte bara den enskilde och dennes familj utan i slutändan hela samhället. Erfarenheten visar att familjen runt individen ofta är slutkörd. Familjen har redan prövat allt för att få tillbaka den unga vuxna i studier, arbete eller jobbsökande. Familjens ekonomi blir hårt ansträngd. Den erfarenhet som KAA-handläggarna har i Lomma och Kävlinge kommun är att de unga vuxna egentligen inte vill ”sitta hemma”, det är olika omständigheter som har lett till att det blivit så. Projektet ska kunna bidra till att nya möjligheter öppnas, till exempel genom att vara den lots som kan visa på andra vägar. Beslut togs i styrelsen i februari 2018 och verksamhetsstart planeras till maj 2018.

Etablering genom sysselsättning

Lomma kommun startade 2016 en Finsam-aktivitet i syfte att metodutveckla sin flyktingmottagning, Kävlinges enhet Arbete & Integration deltog som samverkanspartner för att utveckla sin mottagning av flyktingar utifrån sina förutsättningar. Vi lär av varandra!