Konceptet Arbetsplatsambassadör

Arbetar du med människor på väg mot arbetslivet och är i behov av praktikplatser med professionella handledare
– bli certifierad utbildare!
Vill du vara med och skapa en hälsosam arbetsmiljö på din egen arbetsplats och stödja en människa i utanförskap
– bli utbildad arbetsplatsambassadör!

behöver du öppna arbetsplatser som tar emot människor i utanförskap?

För att öppna arbetslivet för alla grupper och individer krävs kunskap, engagemang och goda attityder hos både chefer, anställda och långtidsarbetslösa/-sjukskrivna.

Arbetar du med praktikplatser och behöver goda handledare så kan du bli certifierad utbildare i konceptet Arbetsplatsambassadör, och lära dig hur du utbildar dina egna ambassadörer.

Blekinge

GODA EXEMPEL

Läs om goda exempel från våra ambassadörsarbetsplatser, utvecklingen hos våra deltagare i projekten liksom intressanta undersökningsresultat samt om hur vi implementerar de goda metoderna i vår ordinarie verksamhet.

PROJEKT ARBETSPLATSAMBASSADÖR BLEKINGE

Projektet Arbetsplatsambassadör Blekinge – ett samarbete mellan 5 kommuner och Arbetsförmedlingen- utbildar anställda i 70 privata företag. Utbildade ambassadörer verkar som stöd för människor i utanförskap under praktik/arbetsträning i företaget samt som en intern resurs som tar större ansvar för att förebygga ohälsa och utveckla den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen.

VEM BLIR ARBETSPLATSAMBASSADÖR

Arbetsplatsambassadören är oftast en ”vanlig anställd” som har ett stort socialt patos, dvs. är intresserad människor och av frågor som rör arbetsklimatet.

Ambassadören kan också vara en chef som vill utveckla sitt ledarskap och öppna dörrarna för människor i utanförskap för att utveckla mångfalden i verksamheten. Dvs ta emot personer som behöver praktik eller arbetsträning. Läs om hur du blir en utbildad arbetsplatsambassadör.

SAMORDNINGSFÖRBUNDET HALLAND

SF Halland arbetar för att utveckla samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering så att individer ökar förmågan till arbete och egen försörjning samt för att medverka till ett mer inkluderande arbetsliv. Samordningsförbundet har gett sina 5 ingående kommuner möjlighet att utbilda 20 egna certifierade utbildare i konceptet Arbetsplatsambassadör. Dessa har i sin tur utbildat arbetsplatsambassadörer i ett stort antal privata och kommunala verksamheter inom resp kommun.

Se filmen om Ambassadörerna i Kävlinge

Vad är och gör en arbetsplatsambassadör

Bli certifierad utbildare

Vi tar emot förhandsanmälningar till 2019 års kurs för att bli certifierad utbildare!

Under vår 4-dagars utbildning får du lära dig hela processen från förankring av konceptet i din egen verksamhet, hur rekrytering av blivande arbetsplatsambassadörer går till, genomgång av alla kursens föreläsningar och delmoment, genomgång av utbildarmanual och webbportal, hur man planerar och genomför 2-dagars internat och 7 halvdagskurser, till hur man vårdar och coachar de utbildade ambassadörerna efter kursens slut. Läs vår broschyr som du hittar längre ner på den sidan.

Om Kävlinge kommun

Kävlinge kommuns enheter Arbete och Integration och Lärcentrum är tillsammans en mötesplats för människor som är på väg in i eller tillbaka till arbetslivet eller som vill utbilda sig.

Vi är också en resurs för kommunens arbetsgivare när det gäller nuvarande och framtida kompetensbehov och kompetensförsörjning.

Vi tror på ett professionellt och personligt bemötande och erbjuder tjänster med utvecklande innehåll och god kvalitet.

Mer info om Arbete och Integration.

Kontakt

100%

nöjda
ambassadörer