Ambassadörsregister

  • Om Nej valts ovan ska Tillgänglig igen datum anges
  • Om Nej valts ovan ska Orsak (tex gravledig, sjukskriven, studier) anges
  • Vid val av Ja ovan ange upptagen t.o.m. datum