Bli certifierad utbildare

Arbetar du med människor på väg ut i eller tillbaka till arbetslivet?

  • Har du behov av praktikplatser med professionella handledare med rätt attityder och värderingar?
  • Vill du bidra till att skapa goda arbetsplatser med goda attityder och värderingar, ett gott arbetsklimat och ett socialt tänk?
  • Vill du arbeta aktivt för att öppna upp privata och offentliga arbetsplatser för människor som står utanför?

Då är du som klippt och skuren för rollen som certifierad utbildare i konceptet Arbetsplatsambassadör!

Under vår 4-dagars utbildning får du  lära dig hela processen – från förankring av konceptet i din egen kommun, hur rekrytering av blivande arbetsplatsambassadörer går till, genomgång av alla kursens föreläsningar och delmoment, genomgång av utbildarmanual och vår gemensamma hemsida, hur man planerar och genomför 2-dagars internat och 7 halvdagskurser – till hur man vårdar och coachar de utbildade ambassadörerna efter kursens slut.

Som certifierad utbildare får du tillgång till vårt gemensamma register med 260 utbildade arbetsplatsambassadörer i Skåne/Blekinge samt register över duktiga föreläsare. Dessutom aptitligt marknadsföringsmaterial inkl marknadsföring av din egen verksamhet samt support, under innevarande kontraktsår.

Utbildningsfakta i pdf-formatPDFÖppna dokumentet med ReadSpeaker docReader.

Läs om de vinster som arbetsmarknadsenheter, HR-enheter, företaget/kommunala enheter, praktikanten, den sjukskrivne och inte minst samhället kan göra genom att aktivt arbeta med konceptet Arbetsplatsambassadör.

Kontakta oss

Utbildningen
Maria Olander, konceptet Arbetsplatsambassadörs skapare och utbildningsansvarig
Telefon: 0709-73 90 93
E-post: maria.olander@kavlinge.se

Vill du höra mer från någon som har gått utbildningen?
Våra drygt 140 certifierade utbildare från Trelleborg i söder till Vindeln i norr bidrar gärna med sin syn på saken, kontakta oss gärna för mer information.