Konceptet Arbetsplatsambassadör

För att öppna arbetslivet för alla grupper och individer krävs kunskap, engagemang och goda attityder hos både chefer, anställda och långtidsarbetslösa/-sjukskrivna

Ett välbeprövat och framgångsrikt arbetssätt är konceptet Arbetsplatsambassadör som utvecklats av Kävlinge Lärcentrum. Det tar avstamp i att utbilda professionella handledare, arbetsplatsambassadörer, i såväl privata, kommunala som ideella verksamheter som agerar stöd åt människor i utanförskap under praktik/arbetsträning. Samtidigt får chefen och verksamheten ett bollplank i arbetet med den interna psykosociala arbetsmiljön – en win-win-situation för båda parter. Ett 40-tal kommuner har satsat på konceptet, på senare tid ofta genom sitt lokala Finsam-förbund.

Om du arbetar med människor i utanförskap (såväl individuellt som i grupp) och är i behov praktikplatser med professionella handledare med rätt attityder till målgruppen, då är du som klippt och skuren för rollen som certifierad utbildare i konceptet Arbetsplatsambassadör. Klicka på länken Bli certifierad utbildare.

Arbetar du i privat, kommunal eller ideell verksamhet i Kävlinge med omnejd och är intresserad av att bli utbildad Arbetsplatsambassadör, klicka på länken Utbilda dig till Arbetsplatsambassadör.