Utbilda dig till arbetsplatsambassadör

Se filmen om Ambassadörerna i Kävlinge

Vad är och gör en arbetsplatsambassadör

Det finns redan totalt närmare 300 Arbetsplatsambassadörer i privat och offentlig sektor i Skåne/Blekinge. Kävlinge Lärcentrum har utbildat över 100 arbetsplatsambassadörer hos drygt 80 olika arbetsgivare i Kävlinge kommun under ett antal år. Under 2007 utbildades dessutom ett 30-tal ambassadörer i Lunds och Svalövs kommuner. Genom vårt senaste ESF-projekt blev ytterligare 106 ambassadörer diplomerade i Bjuv, Hässleholm, Karlshamn, Landskrona och Trelleborg.

Vem är Arbetsplatsambassadör?

Ambassadören är oftast en ”vanlig anställd” som har ett stort socialt patos, dvs. är intresserad människor och av frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön, eller en chef.

Ambassadören är ett stöd för chefer och medarbetare när det gäller att:

  • I det dagliga arbetet verka för en god psykosocial arbetsmiljö och utveckla ”Den goda arbetsplatsen”.
  • Upptäcka tidiga signaler på att en medarbetare inte mår bra.
  • Upprätta bra introduktionsrutiner för nya medarbetare och praktikanter och vara ett extra stöd för medarbetare som är på väg tillbaka i arbete efter sjukskrivning.
  • Förmedla arbetsplatskulturen till nya medarbetare och praktikanter.
  • Förmedla idéer och lösningar inom nätverket av utbildade ambassadörer.

Några citat från ambassadörer

”Eftersom jag är chef över 4 avdelningar så har jag nog alltid sett mig som ett bollplank för personalen och tror att jag uppfattas så av dem också. Jag har nog alltid delvis varit ett stöd eller länk till ledningen men det är nog mera uttalat och operationellt nu. Med den avdelning som hade störst problem/negativa trender generellt sett har vi jobbat väldigt mycket. Vi har dels haft gruppsamtal och dels enskilda samtal med dem som inte vågar prata inför andra. Vi har uppmuntrat initiativ till lösningar och genomfört personalens förslag. Jag tänker göra en uppföljande undersökning lite längre fram för att se effekterna av arbetet.”

Ambassadör med ledningsansvar

”Jag hade ingen utbildning inom det psykosociala området så jag fick många nya lärdomar, kursen var jättebra. Enkäten visade på brister i information och kommunikation, jag trodde att jag informerade alla om allt men det visade sig att jag ibland missade någon. Numera har vi arbetsplatsmöten varannan vecka där alla ger och får information och där vi diskuterar förbättringar i arbetet.”

Ambassadör/VD för mindre företag

”Som tidigare sagts kan en praktikant efter ett tag i viss mån avlasta oss andra för andra arbetsuppgifter. Vad som kändes riktigt bra var när vi haft genomgång med Kävlinge Lärcentrum om någon praktikant som det gått bra för. Då fick vi bekräftat att vi gjort någorlunda rätt. Vi växer som organisation.”

Ambassadör utan ledningsansvar på stort företag