Interna effekter på ambassadörsföretagen – fler Goda Arbetsplatser

Nedan några exempel på goda interna effekter som har uppnåtts på arbetsplatserna:

  • Vi håller kontinuerligt kontakt med våra sjukskrivna
  • Antalet långtidssjuka har minskat från 7 till 2 på vår arbetsplats
  • Vi har fått ett öppnare klimat på arbetsplatsen, vi tar upp och löser problem och konflikter
  • Vi har arbetat fram kriterier för vad som är en bra arbetskamrat och placerat på väggen
  • Vi växer som organisation och känner stolthet när det går bra för en praktikant
  • Vi genomför fler arbetsplatsmöten vilket medför bättre information och kommunikation
  • Vi har fått ett bättre samarbete mellan våra olika avdelningar
  • Vi har arbetat fram förbättrade arbetsbeskrivningar, både individuellt och för hela arbetsgruppen
  • Ledning och arbetskamrater visar större intresse för att ta emot praktikanter, vi har fått ett mjukare klimat med större förståelse för andra människor och våra olikheter

Några citat från ambassadörerna

”Jag har alltid tyckt om att ta hand om folk och att ta tag i problem direkt. Utbildningen har gjort mig ännu mera öppen och gett mig en ännu mer positiv attityd gentemot andra.”

”Jag har fått svart på vitt att jag utvecklats och aktivt arbetar för en arbetsmarknad för alla genom att mitt företag blev nominerat till ett integrationspris i Lund. Vi vann inte, men man har kommit långt när man blir nominerad. Det jag framför allt lärt mig är att det aldrig är fel att satsa på någon människa – alla har kvalitéer. Jag har fått ökad förståelse för andra och deras problem.”

”Vi tar hand om nya medarbetare på ett mer tydligt sätt än vi gjort tidigare och vi tänker på att bemöta praktikanter lite extra försiktigt och så mycket som möjligt efter deras förutsättningar.”

”Ambassadörer borde vara en självklarhet överallt. Alla vill ha jobb och känna att de behövs. Vi har många långtidssjukskrivna (inom hemtjänsten) som behöver stöd för att orka komma tillbaka. Det finns en oroväckande tendens att vi annars separerar arbetsdugliga från sådana som inte är det, om vi inte ger dem en chans att komma tillbaka. Utanförskap är också en sjukdom som kan ge psykiska bieffekter.”

”Just nu har jag en manlig praktikant i medelåldern som varit sjukskriven i ca 4 år. Han har varit med mig på hemmet i 1,5 år. Han hade gått ner sig totalt. Han var rädd för att ta ansvar och tyckte inte att han dög till någonting. I början orkade han bara vara här en och en halv timme åt gången, nu är vi uppe i fem timmar.”

2548

ambassadörer


har utbildats sedan 2009
55

mentorer


har vi samarbetat med
4520

företag


har fått besök av oss