Arbetsplatsambassadörer gör gott – både för arbetsplatsen som helhet, för chef och kollegor och inte minst för människor som praktiserar eller arbetstränar på arbetsplatsen.

Exempel på Ambassadörernas ovärderliga insatser:

  • Genomför enkätundersökning gällande det interna arbetsklimatet på arbetsplatsen. För diskussioner med kollegorna om hur man vill ha det på sin arbetsplats och om vilka områden medarbetarna själva kan påverka och ta ansvar för
  • Startar processer för att förbättra där det behövs
  • Medverkar till att påverka arbetsplatsens attityder och värderingar för att skapa ett öppnare arbetsliv – för alla
  • Håller kontakt med sjukskrivna arbetskamrater
  • Tar fram introduktionsprogram för nyanställda, praktikanter och sjukskrivna på väg tillbaka till arbete
  • Utbyter kunskap, tips och idéer med andra ambassadörer i syfte att hitta bra lösningar genom att lära av andra
  • Arbetar aktivt som stöd för långtidsarbetslösa/-sjukskrivna praktikanter
  • Genomför tillsammans med handläggare på Kävlinge Lärcentrum och praktikant kontinuerlig uppföljning och utvärdering av praktikantens utveckling under praktiktiden (både skriftligt och muntligt)