– Vi ger dig service och du gör en god gärning!

Uppdragstjänst utför uppdrag åt kommunala verksamheter och ideella föreningar belägna i Kävlinge  kommun.

Vad kan vi hjälpa din verksamhet med?

Vi utför uppdrag baserat på den kompetens våra medarbetare har, uppdragen genomförs i våra lokaler eller på plats i din verksamhet.

Vi utför engångsuppdrag och gärna återkommande uppdrag av olika slag, i normalfallet åtar vi oss dock inte enmansuppdrag som ska utföras under flera timmar varje dag under långa perioder. Sådana typer av mer regelrätta ”arbeten” kan vi hjälpa till att finna andra lösningar för.

Tillsammans med dig gör vi en kvalificerad bedömning av tidsåtgången och kommer överens om en beräknad leveranstid.

Uppdragen utförs kostnadsfritt medan din verksamhet betalar ev. materialkostnader. Se några exempel på uppdrag som utförs och ännu fler publiceras (i stort sett dagligen) på facebook.com/uppdragstjanstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Välkommen dit!

Våra medarbetare

Våra medarbetare är människor som behöver riktiga arbetsuppgifter att utföra och framför allt att känna sig behövda efter en ofta mycket lång tid i utanförskap.

Medarbetarna får utifrån sina hinder en möjlighet att prova sin förmåga, kapacitet och kompetens och att förbereda sig både fysiskt och mentalt för arbete på den öppna arbetsmarknaden genom att arbetsträna inom Uppdragstjänst.

Personlig coachning och gruppaktiviteter som tillsammans med det praktiska arbetet ger individen personlig utveckling är vår melodi.

Liksom i vårt svenska samhälle är våra medarbetares faktiska/formella kompetens varierad. De människor som kommer till oss gör det genom remiss från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Kävlinge kommun och hur länge de är inskrivna hos oss kan också variera av olika anledningar.

Att deltagare går vidare mot extern praktik, regelrätt arbete eller utbildning är några orsaker.

Medarbetarna är försäkrade och har normalt en av handledarna med sig när uppdrag utförs, det vill säga även när de utförs på plats hos dig.

Vi arbetar för att skapa en god arbetsplats med en god arbetsmiljö som präglas av respekt och gott bemötande gentemot och mellan medarbetare, handledare, kunder, uppdragsgivare och andra samverkansparter.

Har vi väckt din nyfikenhet? Kontakta oss gärna:

Carina Sandelin, tel 0709-73 90 20, e-post carina.sandelin@kavlinge.se
Goran Hecimovic, tel 0709-73 96 46, e-post goran.hecimovic.se
Pär Lindkvist, tel 0709-73 91 79, e-post par.lindkvist@kavlinge.se

Läs vår broschyrPDFÖppna dokumentet med ReadSpeaker docReader!

Följ oss gärna på  facebook.com/uppdragstjanstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster