14.2 Klimatanalys – sammanställning per arbetsplats