3.1 Process & argument – rekrytering av amb-företag