3.4 Utbildningsfakta för chefer på blivande amb-företag