3.8 Handlingsplan för intern förankring och genomförande