Klimatanalys 2022

Klimatanalys 2022

Vi är varandras arbetsmiljö

Arbetsgrupp = den grupp du har din dagliga tillhörighet i
Arbetsplats = hela arbetsplatsen

Val av arbetsplats

1. Jag tycker att vi har en bra sammanhållning i vår arbetsgrupp*

2. Jag tycker att vi kan prata om arbetsfördelningen i vår arbetsgrupp*

3. I min arbetsgrupp är det ingen som bestämmer för mycket, ingen som tar för mycket plats eller dominerar*

4. Jag har tillgång till den information som jag behöver för att kunna utföra ett bra arbete*

5. Alla vågar att yttra sig när min arbetsgrupp är samlad*

6. Jag tycker att vi i vår arbetsgrupp tar bra hand om nykomlingar*

7. Vi delar gärna med oss av våra kunskaper till varandra*

8. Hos oss är det tillåtet att ha en avvikande åsikt*

9. I vår arbetsgrupp får alla som vill vara med och fatta beslut*

10. Kommunikationen mellan oss kollegor är rak och konstruktiv*


11. Vår grupp har ett gott samarbete med andra grupper*

12. Vi har regelbundna möten i vår arbetsgrupp*

13. Vi är bra på att upptäcka och förebygga ohälsa i arbetsgruppen*

14. Vi är bra på att hålla kontakten med sjukskrivna på vår arbetsplats*

15. I min arbetsgrupp råder det en positiv attityd till personer med utländsk härkomst*

16. Vi är öppna för att ta tillvara kunskaper från andra kulturer*

17. Vi kan prata om privata saker i vår arbetsgrupp*

18. Vi har förståelse för varandra, att man kan ha en dålig dag, i vår arbetsgrupp*

19. Vi i vår arbetsgrupp ger varandra uppskattning ofta*

20. Jag känner mig i allmänhet glad och tillfredsställd inför en ny arbetsdag*

21. Jag trivs bra med mina närmaste arbetskamrater*

22. Vi är professionella när vi talar om vår arbetsplats med andra utanför organisationen*

23. Jag är bra på att lyssna till vad andra säger innan jag drar mina egna slutsatser*

24. I min arbetsgrupp är vi bra på att se varandras styrkor före hinder och begränsningar*

25. Jag upplever att alla som vill har möjlighet att vara med och utveckla vår arbetsplats*

26. Vi har effektiva och bra arbetsmöten*

27. Jag behåller lugnet även om en kollega är upprörd och aggressiv mot mig*

28. Jag får kompetensutveckling i enlighet med mina egna behov*

29. Ledningen vet vilken kompetens jag har*

30. Jag är intresserad av att utveckla min kompetens vidare*